Specifieke Methodes


De specifieke methodes kunnen binnen een behandeling in de basis-ggz of gespecialiseerde ggz worden toegepast als aanvulling. Maar ook als een op zichzelf staande behandeling worden uitgevoerd.    


EMDR

Traumaverwerking, loslaten van nare herinneringen


Mindfulness

Angstreductie,  beter omgaan met moeilijke gevoelens


Ontspanning

Stressreductie, spierontspanning,  aarden


Unified Protocol

Protocollaire cognitief gedrags-therapeutische  behandeling van specifieke emotionele stoornissen (depressie, angsten, dwang)


Method of Levels

Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt.


SomaMeditatie

Alternatieve behandelingvorm als aanvulling op de reguliere medische behandeling van ernstige ziektes.


E-health

Reguliere face-to-face gesprekken worden gecombineerd met  interventies via online behandelmodules. Hierdoor kunt u niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk hulp ontvangen bij het werken aan oplossingen.