Onverzekerde Zorg = Zorg die u zelf moet betalen


 •  aanpassingsstoornissen
 •  problemen op het werk zoals burn-out en overspannenheid
 •  slaapstoornissen
 •  verstandelijke beperking
 •  communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis
 •  lichte eetbuistoornis
 •  een fobie, behalve als het om een situatie gaat die vaak voorkomt en begeleiding van de huisartsenpraktijk niet genoeg helpt niet. Of wanneer je bang bent voor bijvoorbeeld bloed of injecties
 •  relatieproblemen
 •  psychische klachten zonder dat er sprake is van een omschreven psychische stoornis zoals: zingevingsvragen, problemen met de coming out, ondersteuning bij persoonlijke groei, subassertiviteit, negatief zelfbeeld, etc.
 •  leerstoornissen, bijvoorbeeld dyscalculie en dyslexie
 •  premenstruele stemmingsstoornis
 •  een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, acculturatieprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem
 •  seksuele disfuncties (bijvoorbeeld erectieproblemen)
 •  Verslaving aan nicotine (zoals sigaretten) 

                                         

Ook voor deze klachten is natuurlijk hulp mogelijk, echter betaalt u die dan zelf. Behandeling van onverzekerde zorg, zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur met de vermelding "onverzekerde zorg". Het tarief is €117,33 (45 min). Soms vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. "Niet-basispakketzorg" is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig en er wordt geen informatie doorgegeven aan uw ziektekostenverzekering. 
Opbellen