Onverzekerde Zorg = Zorg die u zelf moet betalen

 Vanaf 1 januari 2013 valt burnout / oververmoeidheid niet langer onder de ziektekostenverzekering. Medisch gezien valt burnout onder de aanpassingsstoornissen, die nu niet meer worden vergoed. U dient de behandeling dan dus zelf te bekostigen. Veelal zijn werkgevers wel bereid (een deel van) de kosten te betalen.

Vanaf 1 januari 2014 vallen de behandelingen van volgende klachten niet meer onder de ziektekostenverzekering:

  • specifieke fobie
  • slaapstoornissen
  • alle stoornissen die niet nader zijn omschreven (NAO) inclusieve de persoonlijkheidsstoornis NAO
  • alle klachten die vallen onder ´andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen zijn´ zoals: ouder-kind relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieproblemen, identiteitsprobleem, acculturatieproblemen, religieus probleem, levensfaseprobleem.
  • psychische klachten zonder dat er sprake is van een omschreven psychische stoornis: zingevingsvragen, problemen met de coming out, ondersteuning bij persoonlijke groei, subassertiviteit, negatief zelfbeeld, etc.

                                         

Ook voor deze klachten is natuurlijk hulp mogelijk, echter betaalt u die dan zelf. Voor een gesprek van 45 minuten betaalt u, afhankelijk van uw hulpvraag en inkomen, tussen  € 80,00 en € 96,00. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig en er wordt geen informatie doorgegeven aan uw ziektekostenverzekering. 
Opbellen