Behandelopties

 

Psychologische behandelingen (Basis GGZ)                    

In een beperkt aantal gesprekken kunt u werken aan problemen als psychische overbelasting, verbeteren van sociale vaardigheden, door externe oorzaken veroorzaakte stemmingsdaling. De klachten bestaan minder dan een half jaar. Het gaat hierbij om problemen die meer 'aan de oppervlakte' liggen. 


Psychotherapie (Specialistische GGZ)

U heeft al langer dan een half jaar klachten of problemen (met uzelf of in de relatie met mensen in uw omgeving) of deze klachten of problemen zijn van terugkerende aard. Of u heeft al langere tijd last van bepaalde gedragspatronen. De behandeling is dan gericht op de onderliggende oorzaak, die te maken heeft met hoe u als persoon in elkaar steekt. Het gaat als het ware om een zelfonderzoek.


Groepspsychotherapie

Groepspsychotherapie heeft als meerwaarde tov een individuele behandeling dat de groep als een soort oefenterrein voor nieuw gedrag gebruikt kan worden. Tevens worden sommige problemen pas in het contact met anderen duidelijk en kunnen in de therapeutische situatie worden besproken. Bovendien biedt deelname aan een groep de mogelijkheid een 'kijkje in de keuken van  anderen' te nemen en bij elkaar steun en advies te vinden.

Wanneer is groepspsychotherapie aan te raden? Uw loopt voornamelijk aan tegen problemen in het contact met anderen. Of u heeft al eerder psychologische of psychotherapeutische behandelingen gehad, maar de klachten of problemen komen weer terug. Of u bent al langere tijd in psychotherapeutische behandeling, maar u en uw behandelaar zijn het erover eens dat er weinig vooruitgang in de behandeling lijkt te zitten. 


Relatiegesprekken

In een reeks gesprekken wordt getracht de problemen in de communicatie of in het samenzijn met uw partner duidelijk te krijgen en op te lossen of te verbeteren.

Sinds 2014 worden relatiegesprekken niet meer vergoedt door de ziektekostenverzekering !!!    Uiteraard blijven relatiegesprekken mogelijk voor particuliere betalers.  

 

Specifieke methodes

Deze methodes kunnen als aanvulling op een behandeling worden gebruikt of als een op zichzelf staand hulpaanbod worden ingezet.    

 
Opbellen