Psychologische behandeling basis-ggz


Als mensen hebben we te maken met tekorten, innerlijke tegenstrijdigheden en conflicten met onze omgeving, kortom met problemen. Dat is gewoon. Die problemen kunnen we voor een deel oplossen en voor een deel ook niet. Ook dat is gewoon. 

Soms echter betreffen deze niet op te lossen problemen zaken, die voor ons van wezenlijk belang zijn. En de oplossingen waarvan wij ons in voorgaande levensfasen min of meer succesvol hebben bediend, schieten nu te kort. Ons organisme kan daar uiting aan geven en reageren met signalen: een pijnlijk gevoel of juist geen gevoel, ongewenst en soms wezensvreemd gedrag of gedachten. We spreken dan van klachten of symptomen. Deze kunnen zo belastend zijn dat hulp nodig is, andere hulp dan we van vrienden of familie kunnen krijgen.

 

Indicatie

Voor indicatie van deze vorm van behandeling bestaat een aantal criteria, waaronder de duur, de ernst en de aard van de klachten. Conform de wettelijke beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit gaat het om:

  • klachten die minder dan een half jaar bestaan
  • van mensen die zich staande kunnen houden (al dan niet met hulp van buitenaf) in de eigen leefsituatie
  • de aanwezigheid van lichte tot matige symptomen of problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren.

 

Werkwijze

De psychologische behandeling (basis-ggz) door psycholoog Arnhem / psychotherapeut Arnhem is probleemgericht en kortdurend, d.w.z. zij omvat gemiddeld 10 sessies. Echter is het uiteindelijke aantal sessies afhankelijk van de hulpvraag en de aard van het probleem.

Afhankelijk van de aard van de problemen bestaat de behandeling uit het bespreken van praktische zaken, verstrekken van informatie en/of adviezen, soms kunnen huiswerkopdrachten en oefeningen aan bod komen. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de aard van de klachten en de gekozen vorm van behandeling.  


Nog vragen? Neemt u vrijblijvend contact op met psycholoog Arnhem! 


 
Opbellen