Unified Protocol

Bij de behandeling met het Unified Protocol (UP) werkt u onder begeleiding van de therapeut met een helder en gestructureerd werkboek en met huiswerkopdrachten. Het  UP is een evidence-based behandelprogramma dat geïnspireerd is op een breed scala aan therapeutische modellen en technieken.

U leert de eigen emoties van nabij bekijken aan de hand van een driecomponenten model (gedachte, gevoel en gedrag) en maakt een nauwgezette analyse van emoties en door emoties aangestuurd gedrag. Op deze manier wordt U zich bewust van uw emoties en de daaraan verbonden gedachten. U maakt zich een niet-oordelende houding eigen tegenover uw emotionele reacties. Door zich te richten op ademhaling en lichaamssensaties leert u zich te verankeren in het hier en het nu. De eigen valkuilen in het denken, zoals rampgedachten en vooroordelen, leert u (weer) in perspectief te plaatsen.

Op gedragsniveau leert u de vermijdingspatronen te doorbreken en is er veel aandacht voor het leren verdragen van onaangename lichaamsgewaarwordingen. U leert negatieve gevoelens te hanteren en eraan voorbij te gaan.

Dit onderzoeksprogramma toont bij 73% van de deelnemers een respons en bij 60% een verbeterd eindfunctioneren. Het programma focust op motivatie, oefening, aanvaarding en zelfmonitoring en loopt over een periode van 9 tot 18 weken.Om het werkboek in te kijken klik hier. U kunt het hier bestellen.


      

 
Opbellen